BOJNICE

111111

Písala som už blog o Maldivách, Santorini, ale aj skutočne exotických krajinách Karibiku, ktoré som navštívila. Ale písať o Bojniciach, predstavuje pre mňa azda najväčší rešpekt. Pretože to,  čo napíšem, musí byť  dôstojné. Nielen preto, že Bojnice sú mojím rodiskom. To by bolo príliš osobné.

V tomto prípade  ide o čosi viac – ide predovšetkým o ich historickú hodnotu a obrovský potenciál, ktorý sa v tomto malebnom,  niečo menej ako 5 tisícovom mestečku, stále, i  v tomto pohnutom čase, nachádza.  Na Slovensku určite niet človeka, ktorý by  Bojnice nepoznal aspoň z počutia.  Bojnice sú unikátne, krásne a historické miesto, ktoré sa určite oplatí navštíviť. Patrí k mestám s najnavštevovanejším a najkrajším zámkom  nielen na Slovensku, ale i v strednej Európe.  Ale  nechcem sa obmedziť výhradne len na propagáciu národnej kultúrnej pamiatky, ktorej  história siaha niekde do 12. storočia.

222222211

 

Veď Bojnice majú históriu oveľa dlhšiu. Možno až začiatkom 19. storočia, keď tam pôsobil prepošt a kňaz Karol Anton Medvecký (1875 – 1939),  veľmi všestranne založený človek, vďaka ktorému nadobudlo bádanie v slovenskom národopise   novú kvalitu, ale o. i. aj  amatérky archeológ a verejný činiteľ, ten ukázal svetu, že toto miesto má oveľa záhadnejšiu minulosť. Veď dnes len málokto vie, že bojnická lipová aleja pod zámkom je vysadená práve jeho zásluhou, alebo že on bol iniciátorom osvetlenia námestia pod zámkom. A v neposlednom rade je aj objaviteľom známej jaskyne nachádzajúcej sa pod farou, v ktorej žil náš  neandertálsky predchodca a ktorá dostala po nálezcovi názov „Prepoštská jaskyňa“. V tomto roku si totiž pripomíname sté výročie od jeho príchodu do Bojníc (1920), kde je napokon na miestom cintoríne aj pochovaný.

Ale vraciam sa k téme : prečo som si  do môjho blogu zobrala tému Bojníc ? Možno by niekto mohlo namietať, že je  o nich množstvo publikácií, propagačných materiálov,  informácií na rôznych web stránkach, ale … Ale momentálne neexistuje blog, v ktorom by boli uvedené všetky „naj“ aktuálne atrakcie Bojníc. A už vôbec nie blog doplnený o kompletné informácie ako sú telefónne čísla, webové stránky, mailové kontakty a výška vstupného jednotlivých prístupných atraktivít. Ako cestovateľ by som osobne presne takéto informácie ocenila. Práve preto sa tento blog rodil a napĺňal  obsahom oveľa dlhšie, ako tie predchádzajúce „z môjho pera“.  Je to taká moja malá diplomová práca. Ani jedna informácia z nasledujúcich riadkov nie je iba stroho stiahnutá z webu a prepísaná. Každý jeden z „highlightov“ Bojníc som si opätovne prešla, komunikovala, resp. väčšinou som sa osobne stretla s ich aktérmi. So všetkými manažérmi atrakcií sme prešli históriu, aktuálny stav,  ale aj neobvyklú situáciu, ktorú spôsobila korona. A čo bolo najprínosnejšie pre mňa a čo bolo skutočne super, veľa som sa dozvedela o plánoch do budúcnosti. Preto sa domnievam, že môj blog bude mať skutočne vysokú informatívnu hodnotu a to nie len iba aktuálne dnes

Zámok Bojnice má za sebou skutočne bohatú históriu. Posledným vlastníkmi boli Palffiovci, konkrétne Ján František Pálfi de Erdõd (1829 – 1908). Dnes sú na zámku uchované zbierky umeleckohistorického múzea, ktoré sú predovšetkým výsledkom jeho celoživotnej zberateľskej vášne. Môžeme tu vidieť unikátne predmety z prelomu 19. a 20. storočia i ďalších rôznych historických období. Ale určite k najkrajším a najcennejším dielam patrí tzv. Bojnický oltár.  O jeho osude možno písať romány…Možno niektorí neviete, ale súčasťou zámku je aj kvapľová jaskyňa, s ktorou je prepojená 26 metrov hlboká hradná studňa.

Osobitnou kapitolou Slovenského národného múzea – Múzea Bojnice, správcu Bojnického zámku)  z pohľadu návštevníka Bojníc bol určite  veľmi populárny Medzinárodný festival duchov a strašidiel (MFDaS).  Festival patril dvadsaťpäť rokov (1993 až 2018) medzi najnavštevovanejšie podujatia múzea.

333333

Počas niekoľkoročnej existencie sa stal akýmsi synonymom múzea. Obľúbili si ho naši i zahraniční návštevníci.  Inscenované príbehy, tvoriace základné dramaturgické orientácie programov, kopírovali dejiny zámku a znázorňovali mnohé príbehy, viažuce sa k osobnostiam žijúcim na zámku a v jeho okolí.  Skrývali v sebe historické prekvapenia a strašidelné motívy zo známych legiend.  Posledný dvadsiaty piaty ročník sa konal v roku 2018.

Na MFDaS v roku 2019 voľne nadviazalo podujatie pod názvom Festival zámockých príbehov. Jeho dramaturgia vychádza z vizionárskej predstavy grófa Jána Pálffiho o romantickom Bojnickom zámku. Príbehy boli zamerané hlavne na krásu minulosti, poetiku príbehov, čaro umenia a silu miesta s vôňou histórie. Momentálne však najväčšiu pozornosť púta projekt Rozprávkový zámok. Jeho príbehy nás zavedú do vždy inej romantickej rozprávky, ktorej dej sa odohrá v interiéroch alebo exteriéroch   zámku.

444  444

Pocítime tu spojenie romantiky s čarom slovenských ľudových rozprávok a ponúka nám náučnú a ušľachtilú zábavu pre deti a mládež. Mnohí  ju označujú za jeden z najväčších divadelných festivalov v strednej a východnej Európe. Zúčastnila som sa ho niekoľkokrát a vždy som odišla plná zážitkov a emócií. Už len to, že divadelné dosky nahrádzajú prekrásne priestory jednotlivých štýlových miestností zámku.  Dynamiku a nevšednosť príbehov dopĺňa fakt, že celý dej sa neodohráva na jednom mieste.   Účinkujúci spoločne s divákmi prechádzajú zámkom a zastavujú sa na jednotlivých špeciálne upravených a prispôsobených miestach. Vybrané miestnosti a nádvoria tvoria dočasné scény, na ktorých sa vášnivo odohrávajú príbehy. Dej je posúvaný plynulým prechodom od jednej scény k druhej.

Pre tých, ktorí obľubujú hudobné umenie, sú organizované  už niekoľko desaťročí hodnotné hudobné večery, realizované v spolupráci s bojnickým kultúrnym centrom. Predovšetkým nedeľné letné večery dopĺňa ponuka koncertov vážnej hudby  realizovaná prostredníctvom projektu Bojnické kultúrne leto. Kvalitné umelecké telesá a sólisti zo Slovenska i z rôznych kútov sveta, sú zárukou mimoriadneho umeleckého zážitku aj vďaka úžasnej akustike v zámockej  Huňadyho sále.

Múzeum však láka návštevníkov aj so špeciálnou prehliadkovou trasou, ktorá ponúka to najhodnotnejšie zo zbierok múzea a najzaujímavejšie z interiéru Bojnického zámku.

5 55 555 5555 55555 555555555555555

Ale aby môj blog nebolo iba popisovanie (lebo vždy sa  snažím posúvať čitateľom aj niečo zaujímavé),  chcem, aby to bol akýsi príbeh. Doteraz to bol môj príbeh, ktorý som ja osobne zažila počas mojich ciest. Dnes to bude iné! Bojnický zámok aj kúpele sú opradené nespočetným množstvom legiend. A tak predstavujem čitateľom blogu jeden z ich príbehov…

Pokojne sa usaďte do kresla, otvorte si fľašku kvalitného červeného vínka a poďte so mnou! Dnes to nebude cestovanie po svete, ale „tele portujeme“ sa do minulosti. Do čias stredoveku…

LEGENDA ZAČÍNA …

77

Na Bojnickom zámku žil ctihodný pán so svojou vernou a milujúcou manželkou.  Ľudia o nej hovorili, že bola stelesneným anjelom.  Našli vždy u nej útechu a pomoc, až kým nenastala tá osudná chvíľa a v zámku zavládla zloba. Závistliví príbuzní nahovorili mladému pánovi, ktorý sa vrátil domovo z dlhej vojny, že jeho žena sa neustále zabávala, s rytiermi celé noci prehýrila a dieťa, ktoré sa narodilo krátko po jeho odchode do vojny, vraj vôbec nie je jeho.

Darmo sa mladá žena zaprisahávala, že to nie je pravda, že ju ohovárajú. Pánovi však zatvrdlo srdce

a celú vec nechal vyriešiť súdu. Ten vyriekol neobvyklý rozsudok. Či je jeho manželka vinná alebo

nevinná, mal dokázať Boží súd. Mala zobrať do náručia svoje dieťa, vystúpiť do najvyššej veže zámku

a skočiť do zámockej priekopy. Ak je nevinná – nič sa jej nestane, ak sa však prehrešila – skončí svoj

hriešny život.

Obyvatelia Bojníc sa zhromaždili   okolo zámockej priekopy s nádejou, že si to sudca alebo zámocký pán rozmyslia. Nestalo sa tak. Mladá žena vedomá si svojej neviny, vzala do náručia dieťa, vystúpila do najvyššej veže zámku a odporúčajúc sa pánu Bohu, skočila do priepasti. Na veľké prekvapenie však nespadla dolu, ale vzniesla sa vysoko do nebies.

Účastníci tohto nevšedného divadla už chceli odísť, keď sa čosi s rachotom zrútilo do  priekopy. Boli to roztrhané šaty a rozbité hlavy závistlivých príbuzných s vyplazenými jazykmi. Takto boli potrestaní za svoje smrteľné hriechy.

Zarmútený zámocký pán, pohŕdajúc sám sebou, odišiel navždy do kláštora. Odvtedy popri Huňadyho

veži počuť čudesné hlasy. To mátožia duše zlých príbuzných. Uvidia ich však len tí, ktorí sú bez hriechu a nie sú maloverní.

 

Romantický a poučný príbeh, ktorý má určite zmysel si prečítať aj dnes… O tomto príbehu vznikol aj krásny muzikál V tieni veže z autorského pera Vojtecha Bartka, ktorý bojnickí členovia Speváckeho zboru sv. Martina a ďalší divadelní ochotníci a speváci  dvadsaťpäť krát uviedli v Bojniciach a dokonca aj v Českej republike. Po rokoch (2015) sa k nemu vrátili a uvádzali ho priamo na zámku. Určite by bolo veľmi zaujímavé a pútavé, keby sa tento príbeh opätovne dostal k návštevníkom Bojníc a obohatil tak ponuku SNM – Múzea Bojnice.777 7

Z bedekeru poznáme najznámejší Bojnicky oltár, ale rada by som upriamila pozornosť  na ďalší z radov   impozantných    artefaktov z oblasti umenia.  Je to terakotový reliéf Madony s dieťaťom umiestený  nad kozubom v niekdajšej pracovni grófa Pálfiho. Reliéf patrí k jeho pôvodným zbierkam. Je to jediný neorientálny predmet v orientálne ladenej miestnosti. Vyhotovil ho taliansky majster z okruhu Benedetta da Majana na konci 15. storočia.

A vo výpočte rôznych skvostov, nachádzajúcich sa v objekte romantického zámku by som mohla pokračovať. Možno pre tých zvedavejších a znalcov nemeckého jazyka by bolo určite zaujímavé čítanie diplomovej práce obhajovanej v roku 2017 jednej z absolventiek Viedenskej univerzity, bojnickej rodáčky, ktorá ako budúca kunsthistorička venovala svoju prácu práve osobitostiam z hľadiska historického, umeleckého i architektonického, ktoré sa na Bojnickom zámku nachádzajú. Autorka diplomovej práce, ktorú má k dispozícii aj zámocká knižnica, prešla množstvo európskych archívov a múzeí, aby zozbierala informácie o zberateľstve i aktivitách Jána Pálfiho a zdokumentovala ich.

A keď vchádzame alebo vychádzame zo zámku, určite našej pozornosti neujde mohutný strom.            Pred zámkom stojí chýrna lipa kráľa Mateja s obvodom kmeňa približne 12,5 metra. Tiež je opradená mnohými historkami. O Bojnickom zámku, jeho histórii a kráse by sa dali písať hodiny a dni. Mne nezostáva nič iné len veriť, že som poznania chtivých milovníkov umenia a histórie aspoň trochu navnadila a pri návšteve Bojníc si nenechajú tento skvost ujsť.

Nech sa páči kontakt a vstupné na Bojnický zámok.

WEB:

http://www.bojnicecastle.sk/

CENNÍK:

Deti od 0 – 3 rokov: zdarma

Deti od 3 – 6 rokov:  1 euro

Deti od 6 – 15 rokov:  4 eurá

Študenti od 15 – 18 rokov: 6 eur

Dospelí: 10 eur

Dôchodca nad 65 rokov: 7 eur

TELEFÓNNE ČÍSLO:

+421 46 5430 624

8 88

Keby sa ma niekto opýtal, čo by som označila ako atrakciu číslo jeden, nevedela by som sa spontánne rozhodnúť, či je to zámok a či zoo. Keby sme to ale rozmenili na drobné, určite by záležalo, pre koho by mala byť atrakcia vhodná. Pre tých, ktorých fascinuje história, kultúra a umenie –  určite zámok. Ale pre rodiny s deťmi a hlavne menšími, určite Národná zoo Bojnice. Vstup do nej je iba pár metrov od zámku a spojiť tieto dve atrakcie časovo nie je problém. Pýši sa  osobitným titulom –  je to najstaršia  slovenská zoologická záhrada a jediná zoo na území Slovenska v zriaďovateľskej pôsobnosti štátu.  Je tu chovaný a ochraňovaný najväčší počet zvierat (360 druhov, 2700 jedincov).

O jej obľúbenosti svedčí fakt, že ju navštívilo doteraz viac ako 23 miliónov návštevníkov. Medzi najnavštevovanejšie expozície patria pavilón opíc, pavilón slonov, aquarium a terárium.

O ZOO som už čo to vedela, pretože bola predmetom môjho záujmu už od detstva. Odvtedy, ako otvorila svoje brány pre verejnosť 1. apríla 1955, som aj ja bola  v nej minimálne 30 krát. Ale až poznatky, ku ktorým som prišla teraz,  ma motivovali a nadchli natoľko, že som sa rozhodla venovať jej nasledujúci celý blog. Máte sa  načo tešiť.  Verím, že po jeho prečítaní  pôjdete Národnú zoo Bojnice  prvý voľný deň navštíviť.

WEB:

https://zoobojnice.sk/

CENNÍK:

Deti od 0 – 4 rokov: zdarma

Deti od 4 – 15 rokov  a držitelia preukazu  ZŤP: 4 eur

Dospelí: 8 eur

2 22 222 2222 2222222222

Určite by som pri návšteve Bojníc nevynechala vystúpenie Sokoliarov AQUILA a skupiny historického šermu. Ich scénky sú skutočne humorné, ale i poučné. Ale hlavne interaktívne, nakoľko do deja zapoja s obľubou i obecenstvo.  Sokoliari svoju prácu  aj ich vtáky nesmierne milujú a to z ich vystúpení aj vyžaruje. Venujú sa jej mnohé roky a počas ich skvelých vystúpení môžete vidieť až 50 dravcov (20 druhov). Vystúpenie trvá 30 minút a má dve  časti.  Momentálne hrajú veľmi veselú, ale aj poučnú hru o tom, že klamať a kradnúť sa neoplatilo v stredoveku ani dnes. V druhej časti divákom predstavia  dravce a ich show. Na ich vystúpení som bola veľakrát a vrelo ich odporúčam. Za naozaj veľmi prijateľné vstupné – pre deti 3 eurá a pre dospelých 5 eur, zažijete vždy nový zážitok.  Pretože aj keď šou dravcov majú vopred nacvičenú, často sa stáva, že dravce si aj tak idú po svojom a vtedy vznikajú veľmi humorné situácie. Naposledy nás takto pobavila trucujúca sovička Anička, ktorá sa rozhodla, že sa nebude venovať publiku. Provokatívne sa všetkým otočila chrbtom  a dôkladne si prezerala Bojnický zámok. Tvárila sa,  ako  by ho videla prvýkrát. Show robia aj pre menšie skupiny záujemcov. Verím, že nádherné dravce zanechajú v každom z návštevníkov neobyčajný  dojem.

Kontakt na Sokoliarov AQUILA, kde si môžete vopred telefonicky alebo cez mail objednať vystúpenie.

WEB:

https://www.aquila.sk/

TELEFÓNNE ČÍSLO:

+421 905 497 068

12  1222

Ako som už spomínala, v Bojniciach pred niekoľkými rokmi pribudla nová atrakcia – vyhliadková veža. Inšpirovala sa podobnou vežou nachádzajúcou sa na Morave. Z vyhliadky môže záujemca vidieť ako na dlani okolitú krajinu, Bojnický zámok, výhľad na Prievidzu. Vyhliadková veža je doplnená o tobogan, ktorým sa môžu   smelší návštevníci spustiť z vrcholu veže na dol. Vyhliadka leží neďaleko Bojnickej kalvárie a kaplnky sv. Vendelína v lese. Peši sa z centra Bojníc dostanete približne za 40 minút. Práve pri vyhliadkovej veži som si uvedomila, ako dôležité bolo, že som atrakcie  vopred  navštívila. Musím priznať, že osobnou návštevou som úplne zmenila pohľad na vyhliadkovú vežu a hlavne jej okolie. Skutočne to nie je iba veža a fascinujúci výhľad. Prekrásne prostredie a množstvo atrakcií pre deti vám ponúkajú možnosť stráviť tu minimálne pol dňa. Pod vežou nájdete detské mestečko, farebné rozprávkové domčeky v tvare hríbikov, kde sa môžu detičky hrať, prípadne ukryť pred horším počasím. Ako správne rozprávkové mestečko má aj svoj vlastný štýlový vláčik, ktorý skutočne pôsobí, ako keby sa práve vrátil z krajiny Rozprávkovo.

14 144

 

Čo ma zaujalo najviac, bol hrad z dreva. Úžasný tvar, architektúra a naozaj množstvo  aktivít, vďaka ktorým  môžu deti cvičiť svoju trpezlivosť, kondičku,  obratnosť, logické myslenie, silu a šikovnosť.  Nachádza sa tu bludisko, z ktorého je potrebné  nájsť východ, lezeckú stenu, tobogan, šmýkačky, preliezky, húpačky… Všetko krásne do seba zapadá, ale pritom 100 percentne rešpektuje bezpečnosť detí. Detí sa do zámku zmestí  veľa. V horskom prostredí lesa však čaká na deti (a podľa mňa aj na dospelých) úplne nová atrakcia, ktorá je momentálne v štádiu dokončovania. Je to lanová dráha v korunách stromov. Tu si prídu na svoje všetci milovníci adrenalínu. Určite sa bude aj ďalším  návštevníkom pozdávať možnosť atraktívneho výhľadu a neobyčajnej zábavy pre deti.

 CENNÍK:

Deti: 4 eurá

Dospelí: 8 eur

TELEFÓNNE ČÍSLO:

0915 130 178

15 155 1555

Dnešný blog stále mení svoju podobu… Už sme cestovali históriou, boli sme v prírode, zažili sme adrenalín a teraz prejdem do sveta ilúzií…  Uprostred bojnického námestia pod zámkom stojí  ojedinelá galéria zameraná na optické ilúzie. Dom ilúzií ma v skutku nadchol.   Nie je to iba atrakcia zameraná na zábavu, triky a urobenie si super fotografií.  Je to aj akási studnica informácií o modernom umení. Zistíte veľa o sebe, aký ste typ človeka, ako vnímate umenie, ale aj ako dokážete rozlúsknuť 3D realitu, očné klamy. Dostanete verný obraz o tom, ako na človeka pôsobia či nepôsobia pulzujúce obrázky.

17 177 17777

Pozoruhodné sú aj trick – artové maľby tematicky zamerané na bojnické legendy, meniace sa obrazy (tzv. lentikulárne obrazy), obrazy s moaré efektom a zoznámite sa aj s rozšírenou realitou. Nie je zakázané (skôr vítané a odporúčané) fotografovanie a manipulácia s vystavenými exponátmi. Návštevníkovi  je umožnené sa s nimi hrať a lúštiť optické hádanky. Odporúča sa priniesť si so sebou  plne nabitý mobil alebo fotoaparát. Vďaka týmto zobrazovacím pomôckam si každý odnesie so sebou domov nezabudnuteľné  spomienky a fotografie, ktoré pobavia   známych i celú rodinu. Či už ste malí, či veľkí, v Dome ilúzií si prídete na svoje. Umenie nájdete na každom rohu. Interaktívne a zábavné exponáty sto percentne vyprovokujú  návštevníkovu myseľ a fantáziu ku skvelému zážitku  a nových vedomostí.

Verte, že sa zabavíte! Dozviete sa kopec nového zo sveta umenia. Odnesiete si množstvo nezvyčajných fotografií, s ktorými urobíte radosť ďalším ľuďom. Urobíte si skvelé zábery :  unikanie  z čeľusti žraloka,  unášanie  King Kongom v klietke, či ilúzia, že som práve v koži  Marilyn Monroe.  Kto len tak ľahko dostane možnosť „si pokecať“ s pánom Donaldom Trumpom a „zatancovať“ s Michaelom Jacksonom ? Instagram tras sa !!! 😀

Všetci lovci zaujímavých  a efektívnych fotiek na sociálnych sietí, ale aj dobrodruhovia, ktorí si aspoň raz v živote chcú skúsiť prejsť miestnosťou poprepletanou laserovými lúčmi, budú nadšení!  Celá prehliadka trvá od 1 až 1 a pol hodiny. Expozícia je vo viacerých miestnostiach. V každej  čaká na zvedavého návštevníka iný rozmer reality, ilúzie, absurdity či abstrakcie. Nuž, posúďte to sami!

WEB:

https://domiluzii.sk/

CENNÍK:

Deti od 0 – 3: Zdarma

Deti od 3 – 15 rokov, ZŤP, seniori: 6 eur
Dospelí: 8 eur

188181888

Keď povieme Bojnice, automaticky ich spájame nielen so zámkom a zoo, ale tretím fenoménom tohto mestečka  sú kúpele. Jedny z najstarších a najkrajších kúpeľných parkov na Slovensku. Ľudia si tu chodia liečiť nervové choroby a choroby pohybového ústrojenstva. Priznávam sa, keďže bývam neďaleko, v kúpeľoch som nikdy nestrávila pobyt. A ako som písala na začiatku, nebudem opisovať veci z netu a  parafrázovať iných. Teda – nemôžem kúpele v Bojniciach odporučiť, ani kritizovať. Ak by som niekedy v budúcnosti pobyt v nich absolvovala, podelím sa o skúsenosť so službami, kvalitou a chuťou jedla, o možnosti procedúr,  kultúrneho či spoločenského vyžitia. A neskôr môj blog budem aktualizovať.  Čo môžem napísať je fakt, že sa nachádzajú v prekrásnom prostredí a v okolí je skutočne čo vidieť.

WEB:

http://www.kupele-bojnice.sk/-charakteristika

Cenník:

http://www.kupele-bojnice.sk/-cennik

19

 

Dnes si v čase naozaj pocestujeme! Opäť sa presunieme našim kolesom času a to ešte do
dávnejšej histórie. Ocitli sme sa v dobe kamennej (cca 60 – 120 tisíc rokov dozadu). Našim
hostiteľom budú neandertálci.
Vedeli ste, že práve Bojnice sú považované za najvzácnejšiu lokalitu sídla neandertálskeho
pračloveka na Slovensku? Vydajme sa teda spolu do dávnych dôb ľudského rodu, kedy sa
každý deň tvrdo zápasilo o holý život. Spoločne objavíme tajomnú dobu pravekých
neandertálcov, s ktorými nás dodnes spája mnoho spoločného!
Skupina nadšencov Bojníc sa rozhodla zachrániť toto unikátne nálezisko a originálne upravili
areál, kde neandertálci naozaj žili.
Nálezisko v Bojniciach objavil Karol Anton Medvecký. Neandertálci neboli žiadne primitívne
opice, ale na svoju dobu už vyspelá spoločnosť. Poznali oheň, vyrábali rôzne kamenné
nástroje a boli aj úspešní lovci. Múzeum praveku skutočne odporúčam!
V múzeu je pripravených veľa interaktívnych aktivít. Čakajú Vás tvorivé dielničky. Vyrobíme si
podobné nástroje aké vtedy ľudia používali. Poobliekame sa do ich šiat a vypočujeme si
pútavé príbehy od našich sprievodcoch. Zažijete skutočnú školu hrou ako hlásal Komenský.
S obľubou sem chodia celé školské zájazdy, ale aj rodičia s deťmi. Pani učiteľky si pochvaľujú
koľko si toho deti v rámci interaktívneho učenia zapamätali.
Veľmi zaujímavé sú aj nočné prehliadky. V autenticky vytvorenom prostredí s fakľou v ruke
zažijete nevšednú prehliadku s výkladom. Mám rada aktivity, kde sa niečo deje, keď veľa
vidím, ale sa aj veľa naučím. Presne preto si múzeum praveku miesto v highlightoch Bojníc
určite zaslúži.

WEB:

https://muzeumpraveku.sk/

Cenník:

deti do 3 rokov, jeden doprovod ZŤP zdarma (platí pre dennú prehliadku)

– deti a mládež 4 – 18 rokov, študenti denné štúdium, ZŤP 4,- €

– dospelí 5,- €

– nočná prehliadka s lektorom pri svetle horiacich fakieľ: deti do 3 rokov zdarma, 4 – 15 rokov 6,- €, ostatní 7,- €

,3 1 2 4

Mestečko s necelou päťtisíckou obyvateľov, skrývajúce v sebe množstvo  histórie, krásy a možností na kultúrne vyžitie. Odporúčam    všetkým =  keď budete uvažovať nad ich návštevou, skúste si na Bojnice vyhradiť viac ako jeden deň. Zaslúžia si ich! Určite si prečítajte aj budúci blog, v ktorom zažijete spolu so mnou v Bojniciach jedno veľmi zaujímavé dobrodružstvo, ale viac už v novom blogu. 😀

Autor: KATARÍNA KOVÁCSOVÁ -influencer, travel bloger

fotky / časť  Bojnickom zamku a muzeum / boli pouzite od SMN Bojnice

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>